13/5/13

AMPA AULA MUNICIPAL DE MÚSICA BAPTISTA NOGUÉS DE MONT-ROIG I MIAMIEl passat  dijous 25 d’abril de 2013, es va convocar en assemblea  general a tots els pares, mares i alumnes de l’Aula Municpal de Música de Mont-roig i Mami.
L’assemblea tenia un únic ordre del dia, aprovar o no la creació d’un AMPA de l’Aula de Música.  El resultat de la reunió va ser aprovar per unanimitat dels assistents la creació, per tant, de l’AMPA.
Es va procedir a l’elecció dels càrrecs directius , quedant repartits de la següent manera:
-       Núria Pujol Munté, com a president
-       Anna Solé Gassó, com a secretari
-       Rut Granero Grau, com a tresorer
-       Gemma Tuset Vegas, com a vocal
-       Maria Dolors Llaó Ojeda, com a vocal
-       Marta Anguera Aguiló, com a vocal
-       Conchi Hernández Medina, com a vocal

Es va redactar l’acta constitucional de l’AMPA i els seus estatuts, documents necessaris per la seva legalització al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a la vegada per l’obtenció d’un NIF.
Es va passar a tots els alumnes una nota explicativa on s’informava de la creació de l’AMPA, a la vegada que es demanava l’aportació de 2 € per part de totes les famílies, doncs els tràmits i la legalització té un cost. Com bé podeu saber per ser integrant d’un AMPA s’ha de pagar una quota anual, cosa que de moment creiem oportú no fer i que en tots cas en parlarem en l’inici del proper curs.
Una vegada estiguint presentats els documents a Tarragona, el pas següent serà concertar una entrevista amb el Sr. Regidor de Cultura i la Sra. Regidora d’ Ensenyament de l’Ajuntament de Mont-roig, per parlar sobre la possible legalització de l’Aula de Música, principal tema que preocupa a l’AMPA.
En els estatuts queden reflectius els objectius.
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
e) Col·laborar en les activitats educatives del centre.
f) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
g) Promoure i realitzar tota mena d’activitats psicomotrius relacionades amb l’activitat i sensibilitat musical.
h) Promoure l’adquisició de material musical.
i) Promoure la comunicació del triangle professorat – Ajuntament – Associació.
 j) Apropar l’ensenyament musical als ciutadans del municipi de Mont-roig del Camp.
k) Potenciar al nostre municipi la música.
l) Fomentar activitats col·lectives com l’orquestra, el conjunt instrumental, la música de cambra, el cant coral i tota mena de grups d’instruments que potenciïn la participació activa dins l’escola.
m) Organitzar trobades, intercanvis i concerts amb la finalitat de projectar l’escola cap a l’exterior i establir convenis amb entitats musicals per al foment de la pràctica de l’instrument i de l’aprenentatge musical en general.
n) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts

Us mantindrem informats sobre els avenços que pugui aconseguir l’AMPA.
Moltes gràcies per la vostra col.laboració.
Núria Pujol

No hay comentarios:

Publicar un comentario